ET PRIVAT OPHOLDSSTED henvender sig, da lederen vurderer der er brug for at få skabt overblik over det teoretiske fundament, beskrivelse af det daglige pædagogiske arbejde med de unge og systematikken omkring det skriftlige arbejde: daglige iagttagelser, rapporter, referater osv. Over en periode på ca. 4 måneder opbygges systemet med implementering af det skriftlige arbejde i hverdagen, således at fx de daglige iagttagelser kan bruges direkte i rapportskrivningen. Lederen implementerer selv, da lederen skal bevare sin ledelsesrolle på opholdsstedet.

EN SKOLE henvender sig, da en personalegruppe ikke arbejder i overensstemmelse med skolens værdigrundlag. Et stykke kulturarbejde indledes med hele gruppen for at finde fundamentet i det faglige arbejde i gruppen, for på forholdsvis kort sigt at få skabt overensstemmelse mellem skolens værdigrundlag, gruppens værdigrundlag og den retning ledelsen ønsker.

 

KRIMINALFORSORGEN henvender sig med en mentoropgave omkring en ung, som er i tilsyn efter en dom. Opgaven defineres i forhold til, hvilke områder den unge har brug for støtte og hjælp til for at komme positivt videre i sit liv. Det kan være hjælp til at deltage i møder, minde den unge derom og evt. deltage i møderne for at hjælpe den unge med at huske, hvad der er blevet talt om. Det kan også være at hjælpe den unge med at finde bolig, arbejde og undersøge muligheder for uddannelse.

EN KOMMUNE henvender sig med en støtte/kontakt opgave omkring en ung, som har nogle besværligheder i skole og familie. Det kan være samtaler med den unge for at skabe mulighed for, at han/hun tager andre valg end hidtil, da de kendte valg ikke har skabt den ønskede forandring. Det kan også være træning med den unge i at tage kontakt til offentlige myndigheder, bank, uddannelsessystemet, eller træning i at købe ind, hvis den unge ikke tør dette.

EN KOMMUNE henvender sig med en §54-støtteopgave til en familien/en forældre, som har et barn anbragt uden for hjemmet. Opgavens indhold kan være at støtte forældrene i bedre accept af anbringelsen, samtaler om de problemstillinger, som kan opstå når barnet komme hjem på weekend eller samtaler om samarbejdet med opholdsstedet/plejefamilien/ døgninstitutionen.