• Uddannet kontorassistent

• Uddannet pædagog

• Uddannet psykoterapeut hos Eva Hildebrand

• Sorg og kriseuddannelse v/Lis Hilgaard
og Liv Dowsett

• Efteruddannelse i analyse, behandling og terapi af omsorgssvigt, herunder supervision, kollegial respons og lederens rolle i personalegruppen v/psykolog og psykoterapeut Per Thomsen og socialrådgiver og psykoterapeut Birgitte Jacobsen.

• Kursusforløb i arbejdet med personligheds-forstyrrelser, behandling af personligheds-forstyrrelser, positiv reformulering og supervision v/Eva Hildebrand og Frode Andersen

• Kursus i udvikling af behandlingsmetoder med døgnanbragte unge med særlig vægt på miljø- og familiebehandling v/Helle Jensen, Kempler Instituttet

• Lederudvikling v/Lone Storgaard Duerlund

• Pædagogisk, psykologisk intervention - CVU-Nordjylland

• Værdsættende samtaler på en pædagogisk arbejdsplads v/Harboehus

• 6 vinkler på ledelses- og organisationsudvikling, Folkeuniversitet i Notfjylland

• Ørkenvandring mod bedre ledelse, lederudvikling for kvinder v/Birgit Signora Toft og Kirsten Mellor

 

• Personlig kommunikation og service v/Bergmann Smit Trading

• Ledelse på attraktive arbejdspladser – Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed

• Inspiration til ledelse v/HK kommunal • Offentlig ledelse i en politisk ledet organisation – Copenhagen Business School

• Læring med bundlinjeeffekt – kursus

• Strukturel familieterapi – kursus

• Personaletræning gennem 8 år

• Lederudvikling for kvinder, Ørkenvandring mod bedre ledelse, Sinai.

ARBEJDSERFARING INDEN FOR SOCIALOMRÅDET:
• Unge mellem 14 og 23 år anbragt på døgninstitution

• Unge mellem 14 og 18 år i et alternativ til anbringelse, hvor de unge tilbydes undervisning

• Dagplejepædagog – ledelse af 3 dagpleje-grupper med 5-7 dagplejere i hver gruppe

• Leder af en akut døgninstitution for 7-13 årige

• Støtte/kontaktperson/personlig rådgiver for unge

• Mentor via kriminalforsorgen for unge fra 18 år