Merete Holst Pallesen  
 

JEG TILBYDER KONSULENTYDELSER,
som er præget af kendskab til mange forskellige pædagogiske tilbud indefra. Jeg har arbejdet som både pædagog og leder indenfor forskellige områder i den offenlige sektor, og bruger mine erfaringer aktivt i mit arbejde. Der er stor forskel på arbejdet i et døgntilbud og et dagtilbud, og gennem egen arbejdserfaring forstår jeg forskellene i kulturer og samarbejdsformer.

HVAD KAN DU SOM LEDER FÅ HJÆLP TIL?

• Bedre work-life balance
• Personlig udvikling
• Udvikling af dit lederskab
• Ledelse i en politisk styret organisation
• Udvikling af din egen faglighed, både pædagogisk og ledelsesmæssigt

 

HVAD KAN DIN INSTITUTION/DIT OPHOLDSSTED FÅ HJÆLP TIL?

• Definition af det teoretiske fundament for det pædagogiske arbejde
• Personaletræningsforløb
• Faglig udvikling af den enkelte medarbejder
• Udvikling og forbedring af teamsamarbejdet
• Faglig udvikling i institutionen/på opholdsstedet

Supervision/Coaching/Vejledning

Samtaleforløb

Pædagogisk konsulent

Pædagogisk arbejde

Cases

CV

Merete Holst Pallesen
Klokkestøbergade 17
9000 Aalborg

Telefon: 60 67 37 09
E-mail: mereteholstpallesen@gmail.com

 
 
  Website af MeyerGrafisk.dk