Behandlinger

Clairvoyance

Jeg tilbyder nu clairvoyance, afdødekontakt og klarsynsaftener.
 
Efter endt uddannelse hos Fay Center for Clairvoyance, Amager, har jeg fået endnu et tilbud til jer alle.
Jeg bruger nu mine kompetencer til at hjælpe dig med at få indsigter  i dit personlige liv og dit arbejdsliv.
Ånderne kommer sommetider gennem som hjælpere til mig for at give dig indsigter, dog ved jeg aldrig, hvem som kommer fra den anden side for at hjælpe. Så afdødekontakt kan være en del af en clairvoyance. 
Access Bars 
Sker det for dig, at du hænger fast i negative handlemønstre, at du føler muligheder går forbi dig, fordi du ikke tør tage dem, og er du bevidst om hvilke tanker og følelser som kun er dine? 
 
Access Bars være med til at give dig flere nye muligheder her i livet.
 
I løbet af behandlingen vil jeg berøre 32 bars-punkter på dit hoved, mens du selv ligger fuldt påklædt og afslappet på massagebriksen.
Access Bars er med til at skab ro i kroppen. Du kan bedre fokusere og indlære efter en eller flere behandlinger.  Access Bars reducerer stress i kroppen, søvnforstyrrelser, tankemylder, og generel uro i kroppen nedsættes ved behandlingerne. 
 
Behandlingen tager ca 1 time.
Børne EFT-konsulent
Det er muligt at skabe mange forandringer ved at arbejde med EFT (Emotionel Freedom Technique). Metoden er at tappe på bestemte steder på kroppen for at opløse/forløse traumer i kroppen. Efterfølgende vil der være mere ro i kroppen, og barnet vil have mulighed for at kunne være mere tilstede i sin egen krop og kan dermed være bedre til at fokusere i fx undervisningen i skolen, i fritidsaktiviteter og familien. 
 
EFT og Matrix reimprinting
En blid kropslig tapping metode til at opløse tidligere traumer, som holder dig fast i et negativt uhensigtmæssigt mønster i dit liv. Jeg vil arbejde med tapping på din krop, og dine tidligere negative overbevisninger, som holder dig fast, vil blive opløst og du vil få mere overskud i hverdagen.
 Denne terapeutiske metode kan bruges til at arbejde med flyskræk, angst, stress, traumer fra barndommen, uhensigtsmæssige tankemønstre - ja der er ingen grænse for, hvad der kan arbejdes med. 
 
Hvad er TRE?
TRE (et registreret trademark) er udviklet af David Berceli og metoden består af syv øvelser, som aktiverer kroppens naturlige evne til at ryste eller vibrere.TRE-øvelserne består af lette stræk af kroppen for at kunne aktivere vibrationerne/rystelserne. TRE kan bruges til at komme af med spændinger, stress eller traumer. De påvirkninger, du udsættes for i hverdagen, som skaber spændinger eller lettere stress, kan du bestemt også arbejde med i TRE. Selvregulering er grundlæggende i TRE-metoden og denne selvregulering kan du bruge i andre arenaer i dit liv, når du har opnået denne opmærksomhed på dig selv og din krops reaktioner. 
 
Selvhjælpsmetode
TRE er en selvhjælpsmetode, som du kan lære i løbet af nogle sessioner med en TRE-udbyder/provider. Når du først har lært TRE, kan du bruge metoden resten af livet. Det er en selvhjælpsmetode, som kan være forebyggende i forhold til stress og overbelastning. Metoden kan bruges i akut opståede situationer, hvor du oplever stress- eller traumereaktioner. TRE kan bruges til at styrke din modstandskraft, da dit nervesystem kommer mere i balance. Selvregulering, som er en kerneværdi i TRE, kan være styrkende for din selvtillid, når du har oplevet, at du kan regulere uhensigtsmæssige psykiske og fysiske spændingstilstande. 
 
Hvem kan benytte TRE?
Alle mennesker kan have nytte af/benytte TRE. Metoden aktiverer mekanismer i kroppen, rystelser eller vibrationer, hvilket er en medfødt evne alle mennesker har til at regulere både kroppens og psykens spændinger. TRE kan benyttes af mennersker med rygproblemer, traumatiske oplevelser, stress, angst, depression, kroniske sygdomme, fysiske skader, søvnforstyrrelser. ja der er mange forskellige områder, hvor TRE kan være en god hjælper til et det bedre liv. 
TRE kan også bruges af mennesker, som gerne vil opleve at opnå mere ro, afslappelse og velvære i eget liv.
 
Hvilke forbehold er der ved at bruge TRE?
TRE kan være en metode til at forløse traumer, stress og spændinger, men kan ikke erstatte psykoterpeutisk  eller medicinsk behandling ved psykiatriske lidelser eller somatiske sygedomme som kræver behandling. 
 
Merete Holst Pallesen | CVR: 32030033 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg  | Tlf.: +4560673709 | mereteholstpallesen@gmail.com