ARBEJDSERFARING: 

Unge mellem 14 og 23 år anbragt på døgninstitution
 
Unge mellem 14 og 18 år i et alternativ til anbringelse, hvor de unge tilbydes undervisning
 
Dagplejepædagog – ledelse af 3 dagpleje-grupper med 5-7 dagplejere i hver gruppe
 
Leder af en akut døgninstitution for 7-13 årige
 
Støtte/kontaktperson/personlig rådgiver for unge
 
Mentor via kriminalforsorgen for unge fra 18 år
 
Supervisor
 
Selvstændig psykoterapeut
 
Underviser
 
Skyggecoach
 
TRE-provider (udbyder)
 
Clairvoyance og Klarsynsaftner
 

C.V.

Uddannet kontorassistent

Uddannet pædagog

Uddannet psykoterapeut hos Eva Hildebrand

Sorg og kriseuddannelse v/Lis Hilgaard
og Liv Dowsett

Efteruddannelse i analyse, behandling og terapi af omsorgssvigt, herunder supervision, kollegial respons og lederens rolle i personalegruppen v/psykolog og psykoterapeut Per Thomsen og socialrådgiver og psykoterapeut Birgitte Jacobsen.

Kursusforløb i arbejdet med personligheds-forstyrrelser, behandling af personligheds-forstyrrelser, positiv reformulering og supervision v/Eva Hildebrand og Frode Andersen

Kursus i udvikling af behandlingsmetoder med døgnanbragte unge med særlig vægt på miljø- og familiebehandling v/Helle Jensen, Kempler Instituttet

Lederudvikling v/Lone Storgaard Duerlund

Pædagogisk, psykologisk intervention - CVU-Nordjylland

Værdsættende samtaler på en pædagogisk arbejdsplads v/Harboehus

6 vinkler på ledelses- og organisationsudvikling, Folkeuniversitet i Nordjylland 
 
Ørkenvandring mod bedre ledelse, lederudvikling for kvinder v/Birgit Signora Toft og Kirsten Mellor

Personlig kommunikation og service v/Bergmann Smit Trading

Ledelse på attraktive arbejdspladser – Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed

Inspiration til ledelse v/HK kommunal • Offentlig ledelse i en politisk ledet organisation – Copenhagen Business School

Læring med bundlinjeeffekt – kursus - Aalborg Universitet

Strukturel familieterapi – kursus - Aalborg Universitet

Personaletræning gennem 8 år

Lederudvikling for kvinder, Ørkenvandring mod bedre ledelse, Sinai - Kirsten Mellor og Birgitte Toft/Teamtoft

Silentretrat - selvudviklingsuddannelse - Sinai - Birgitte Toft/Teamtoft
 
EFT og Matrix-reimprint uddannelse, Mallorca - Energipsykologidanmark.dk Mette Barfoed
 
Supervisionsforløb Matrix-reimprinting - Karl Dawson 
 
EFT-børnekonsulent uddannelse - Energipsykologidanmark.dk Mette Barfoed
 
Access Bars behandler - Birgitte Kongskov Leth
 
Medhjælper EFT og Matrix uddannelse - sammen med Mette Barfoed og Isabel Gjernø
 
Skyggecoachuddannelse - Henriette Søvind, Aalborg
 
TRE provider - uddannet hos Michael Morin Nissen, Frederiksberg
 
Clairvoyant, healer og medie - uddannet hos Fay Center for Clairvoyance v/Marianne Larsen, juni 2023

Merete Holst Pallesen | CVR: 32030033 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg  | Tlf.: +4560673709 | mereteholstpallesen@gmail.com