Mine grundværdier

MINE GRUNDVÆRDIER tager udgangspunkt i den positivt reformulerende tilgang til dig som menneske. Jeg tror på, at du altid gør det bedste du kan – ud fra din livssituation. Jeg arbejder ud fra, at ethvert menneske har krav på at blive mødt med respekt i forhold til, hvor de er lige nu i deres liv. Jeg møder dig med en ægte interesse for det, der skaber positiv udvikling i dit liv.
 
Jeg er tilstede og nærværende i relationen med dig, når vi skal arbejde sammen om at skabe forandringer for dig i dit eget liv. Nysgerrighed er en stor del af fundamentet for at skabe udvikling. Jeg er direkte i min måde at udtrykke mig på, og er meget opmærskom på ikke at være smittet af "misforstået hensynsbetændelse" - mit eget udtryk for manglende mod til at spørge direkte ind til kernen af en given problemstilling.
 
Jeg ved at alle mennesker har forskellige grænser i arbejdet med sig selv - om det er individuelt eller i en gruppe. 
 
Min tilgang til at arbejde med dig er, at det er hjælp til selvhjælp.
 
En af mine vigtigste grundværdier er, at det er muligt for ethvert menneske at udvikle sig. Det handler om, at du skal turde arbejde med dig selv, være i en forandringsprocces, tage dine egne nye indsigter og den nye viden om dig selv med for at have et nyt fundament for fremtiden.
 
Det er naturligt for mig at inddrage kroppen i det terapeutiske arbejde, hvilket også kommer konkret til udtryk i EFT - Matrix Re-imprint samt Access Bars behandlingerne. 
 
Jeg er et rummeligt og robust mennesker og jeg bruger mig selv - min personlighed, min livserfaring, min krop og mine uddannelser i mit arbejde med dig. 
 
 

Skabe forandringer sammen

Hvis du går med en ide om at lave et forløb sammen med dine gode veninder/venner, dine kollegaer eller familien, så kontakt mig og vi kan sammensætte et forløb med det indhold som I ønsker at arbejde med. 
 
Det kan være et forløb hvor vi arbejder med selvindsigt, selvforståelse og kommunikation. 
 
Det kan også være et forløb som handler om at kigge på hvad du/I har med fra jeres oprindelsesfamilie, og hvordan det påvirker din/jeres måde at begå jer i jeres hverdagsliv.
 
Det er kun fantasien som sætter grænser.
 
Forløbene planlægges så det passer ind i jeres hverdagsliv. Så det kan være en fast aften om ugen, hver 14. dag eller en gang om måneden. Eller vi kunne bruge en weekend.  
 
Skriv til mig med jeres ønsker, og så finder vi sammen en løsning.
 
 

Behandlingsmuligheder og vilkår og priser

 
Jeg tilbyder
 • CLARIVOYANCE - se under tilbudene
 • HEALING -  se under tilbudene
 • TRE - Tension and trauma releasing exercises (se beskrivelse under tilbudene)
 • Supervision
 • Coaching
 • Vejledning
 • Samtaleforløb - børn/unge, familier eller individuelt
 • Access Bars behandling
 • EFT - Emotinal Freedom Technique - behandlinger
 • Matrix Reimprinting behandlinger
 • TRE - tension and trauma releasing exercises
 • Familiebehandling
 • Mentor-støtte
 • § 75 støtteperson - til forældre med anbragte børn
Jeg forhandler produkter fra: www.eqology.com - ring eller skriv.  
 
PRISER: 
Terapi kr. 900 pr. session.
Coaching kr. 900 pr. session.
Supervision kr. 900 for individuel supervison.
Supervision kr. 1.250 for mere end 2 personer.
Clairvoyance kr. 1.250 for en sitting. 
Healing kr. 900 pr. session.
Alle mine sessioner/sittinger er op til 60 minutter. 
 
Jeg giver 25% rabat til studerende og klienter på overførselsindkomst.
 
 
Jeg kan kontaktes på: mereteholstpallesen@gmail.com
 
Ved afbud senere end 24 timer før vores aftalte session, betales fuld pris. 
Merete Holst Pallesen | CVR: 32030033 | Klokkestøbergade 17, 9000 Aalborg  | Tlf.: +4560673709 | mereteholstpallesen@gmail.com